En parlar de mi, no ric (Avui han tancat TV3, diré demà) – Rosa Calafat

Lingüista i escriptora