La llengua catalana no és prou digna per a revistes prestigioses de ciències socials internacionals… – Hervé Pi

activista cultural