Una multa contra tots: en solidaritat amb Acció Cultural

equip Criteri