10 compromisos per la independència i l’autocentrament des de l’àmbit local