La cultura catalana tampoc és competència dels catalans – Hervé Pi

activista cultural