Dignitat, de què morenos? – Josep de Calasanç Serra

activista cultural