Autocentrament

Recursos sobre l'objectiu principal del projecte Criteri

Què és l’autocentrament?

La capacitat d’una determinada societat humana d’observar-se des de la perspectiva de si mateixa, de poder identificar els seus propis interessos col·lectiu i prescidir de les visions interessades que, sobre aquesta, tinguin unes altres comunitats.

Per saber-ne més…

  • Rosa Calafat, Torcebraç entre dues cultures, IEC, 2010
  • Rosa Calafat, Per a un ús ètic del llenguatge, Angle Editorial, 2010
  • Josep Gifreu, La pell de la diferència, ed. Pòrtic, 2006
  • Bernat Joan, Països Catalans, un projecte articulable, ed. La Busca, 2004
  • Josep Gifreu, El meu país, ed. Pagès, 2000
  • Joan Fuster, Contra el nacionalisme espanyol, ed. Curial, 1994
  • Josep Guia, Digueu-li Catalunya (centre i perifèria en la nació catalana), El Llamp, 1986

Capçalera d’articles

El rovell de l’ou

Josep Gifreu, Nació i narració (Avui, 29 octubre de 2005)

Miquel Riera, Mitjans de comunicació catalans?
(Idees, juliol-setembre de 2003)

Salvador Cardús, Miralls entelats
(Avui, 28 octubre de 2005)